Microstrategy - Türkiye İş Ortağı

Smartmind Uzmanlığı ve MicroStrategy İş Ortaklığıyla İş Analizi ve İş Zekası Çözümleri

Smartmind, sektörel tecrübesi ve uzman ekibiyle birlikte İş Analizi, İş Zekası ve raporlama , İş Analitiği alanlarında kesin çözümler üretir. İş Analitiği konusunda en gelişmiş özelliklere sahip platform olarak kabul edilen MicroStrategy ile birlikte, verilerinizi anlamlı ve karar verici hale getirir.

İş Zekası ve Raporlama

Verilerinizi, stratejik kararlar verebilmek için anlaşılabilir ve öngörülebilir biçime dönüştürür. İş zekası araçları, işin durumu hakkında detaylı bilgi ve öngörüler sunar. Veri kümelerini kullanır, bunları analiz eder, grafiklerle, tablolarla, özetlerle analitik sonuçları kolay anlaşılabilir hale getirir.

İş Analitiği

Veri yönetimi çözümü olarak iş zekası alt kümelerinden biridir. Verileri analiz etmek ve anlamlı hale dönüştürmek, eğilimleri ve sonuçları belirlemek, öngörüler yapmak için veri madenciliği, tahmine dayalı analitik ve istatistiksel analiz gibi metodolojileri kullanır.

Veri Analitiği

İçindeki eğilimleri ve metrikleri ortaya çıkarmak için ham verileri analiz etme biliminin en geniş tanımıdır. Hem iş analitiği hem de veri analitiği operasyonel verimliliği artırmayı amaçlarken, iş analitiği özellikle iş kullanımlarına yöneliktir.

MicroStrategy İş Zekası, İş Analitiği Platformu

Kuruluşlar için günümüzün en önemli değeri kaliteli veridir. Ancak verilerinizin güvenliğini, kullanılabilirliğini ve doğru kişilere doğru zamanda ulaşabilirliğini nasıl sağlayacaksınız? Verilerinizin içindeki metrikleri, içgörüleri, eğilimleri nasıl ortaya çıkaracaksınız? Verilerinizi anlaşılabilir halde doğru kişilere ulaştırmanın en güvenilir ve kapsamlı çözümlerini sunan MicroStrategy ile tanışmaya hazır mısınız?

Herşey, hızlıca oluşturulan, tekrar tekrar kullanılabilen ve iş zekası uygulamalarınızın geliştirilmesini hızlandıran kuruluşunuzun yapı taşı, Kurumsal Semantik Grafik ile başlar. MicroStrategy platformu ile ekiplerinizi herhangi bir veri kaynağına bağlayabilir, her türlü cihazda görüntülenebilen pixel-perfect (Mükemmel Piksel) görselleştirmeler oluşturabilirsiniz. Böylece, kurumsal verilerinizin erişimini genişletebilir ve iyi tasarlanmış sayfalar ve bölümler ile işinizi kolayca yürütebilirsiniz.

MicroStrategy'nin semantik katman vb. birçok özelliği veri analizi ve yorumlamasında birçok kolaylıklar ve avantajlar sunar: Basitleştirilmiş veri erişimi ve analizi, veri yorumlamada tutarlılık ve doğruluk, veri yönetimi ve güvenliği vb.

Semantik katman (Semantic layer), MicroStrategy'de fiziksel veri kaynakları ile son kullanıcılar arasında yer alan sanal bir katmandır. Kullanıcılara verilerin basitleştirilmiş bir görünümünü sunarak, verilere erişimlerini ve verileri analiz etmelerini kolaylaştırır. Semantik katman (Semantic Layer), karmaşık veri yapıları ile son kullanıcılar arasında bir köprü görevi görerek veri yorumlama için ortak bir dil oluşturur.

Semantik katman (Semantic layer) hemen hemen tüm şirketinizin aynı veri üzerinden çalışmasını hedefler ve veri tutarsızlığını engeller. 150'den fazla veri kaynağına bağlanabilir. Büyük veri tabanları, ilişkisel veritabanları gibi birçok veri kaynağını semantik katman üzerinde multi-source olarak kullanabilirsiniz.

MicroStrategy platformu, veri bilimcilerine kuruluş kapsamında yapay zeka oluşturma, eğitme ve dağıtma konusunda da destek verir.

 
 
İş Zekası Uygulamaları

İş zekası, mevcut verileri bir araya getirerek ve bunları analiz ederek, kuruluşun anlık durumunu veya geleceğe yönelik eğilimlerini, tablolar, çizelgeler, grafikler halinde sunan yazılım uygulamalarıdır.

İş Zekası, stratejik iş kararlarında güvenilir ve doğru karar vermeyi desteklemek için, gerekli verileri toplayıp, birleştirip analiz eder. Verilerin içindeki metrikleri anlamak ve içgörüleri elde etmek için güvenilir bir yol sunar. Başarılı şirketler elde ettikleri verileri anlamlandırmak ve kullanılabilir hale getirmek için İş Zekası araçlarını kullanır. İş Zekası, veriye dayalı stratejilerde, firmalara rakiplerine karşı büyük avantajlar sağlar.

Satış, pazarlama, müşteri ilişkileri, finans ve operasyon birimlerinde iş zekası kullanılır. İş Zekası araçları ile nicel analizler, hedefler doğrultusunda performans analizleri, müşteri eğilim analizleri ve gelecek fırsatların analizleri yapılabilir.

Örneğin; tedarik zincirinin daha iyi yönetilmesinde, nakliye sürecinde nerelerde gecikmeler olduğu ve gecikme değişkenleri tespit edilebilir. Ayrıca hangi ürünlerde veya hangi ulaşım araçlarında daha fazla gecikme olduğu tespit edilebilir. İnternet alışveriş sistemlerinde, müşterilerin hangi alanlarda zorlandığı veya alışverişi iptal etme sebepleri tespit edilebilir. Kurulacak iş alanının yerinin tespiti için demografik incelemeler, genel eğilim analizleri, potansiyel müşteri analizleri yapılabilir. Üye sayısını artırmak veya kayıtlı üyeleri elde tutmak için iş zekası kullanılabilir. Ayrıca, İş Zekası araçları CRM sistemlerindeki verileri kullanarak istenilen raporları oluşturabilir.

Oluşturulacak kpi raporlama stratejileri ile finans ve İK'dan pazarlama ve satışa kadar, işletmenin her alanında stratejik düzeyde ilerlemeye yardımcı olur. KPI (Key Performance Indicator), belirli bir hedef için zaman içinde ölçülebilir bir performans ölçüsü olan temel performans göstergesi anlamına gelir. KPI'lar, hedefleri belirlemek, ilerlemeyi ölçmek ve kuruluş genelindeki kişilerin daha iyi kararlar almasına yardımcı olmak için çeşitli içgörüler sunar.

İş Zekası ve Raporlama Stratejileri

Daha önceleri iş zekası kullanıcıları genel olarak Bilişim Uzmanlarıydı. Fakat, ilerleyen zamanlarda iş zekası araçlarının kullanıcı dostu hale getirilmesiyle birlikte birçok alanda, bilişim uzmanı olmayan kullanıcıların bile rahatça kullanabileceği hale geldi.

Genel olarak bilişim uzmanlığında iki yaklaşım söz konusudur, birincisi klasik Bilişim Uzmanı olan kurum içerisinde istenilen raporları oluşturan grup, ikincisi ise verileri hızlıca analiz edip, verilerin içerdiği anlamı çıkarmaya odaklanmış modern grup. Verilerin doğruluğundan ziyade hızının ve içerdiği anlama önem veren, satış, pazarlama üzerine odaklanmış organizasyonlar ikinci grup Bilişim Uzmanlığını tercih etmektedir.

Stratejik kararlar için iş zekası kullanımının büyük avantajları vardır; ancak, tutarsız veri kullanımı, taktik hatalar, tecrübe eksikliği gibi durumlar iş zekası ve raporlama stratejilerinin doğru uygulanamamasına sebep olabilmektedir. İş zekasından faydalanmak için sadece teknolojiye sahip olmak yetmez, daha fazlası gerekir. Teknolojiyi kullanmak belki de en kolay tarafıdır; önemli olan kaliteli veri, tecrübeli personel ve uygulama süreçlerindeki titiz yaklaşımdır. Bu sebepten, iş zekası uygulamalarında istenilen başarıyı elde edebilmek için personel ve süreç takibini temel olarak ele almak gerekir.

 

 

Let's talk about how we can transform your business!
Get in touch with our team
info@smartmind.com.tr