HİZMETLERİMİZ

Veri Bilimleri ve Analitik Mühendislik Hizmetleri
VERİ BİLİMLERİ VE ANALİTİK MÜHENDİSLİK
Veri bilimi, farklı kaynaklardan elde edilen, aynı veya farklı formattaki verileri ortak bir yapı içerisinde birleştiren ve büyük miktardaki veri kümesinden işlemeye uygun içgörüler bulmaya odaklanan multi-disipliner bir alandır.

Büyük Veri, var olan geleneksel uygulamalarla etkin bir şekilde işlenemeyen çok büyük miktardaki veriyi ifade eder. Büyük Veri'nin işlenmesi, tek bir bilgisayarın belleğinde saklanması imkansız olan ham verilerin toplanması ile başlar.

Büyük veri çağına girildiğinde, 2010 yılına kadar, verinin nasıl ve nerede depolanacağı işletmeler için en büyük endişe kaynağıydı. Daha sonra Hadoop ve benzeri sistemler depolama sorununu başarıyla çözünce, yeni odak büyük verinin nasıl işleneceği oldu. Bu evrede veri bilimi devreye girdi.

Standart olarak işlem yaptığınız verilerin çoğu yapılandırılmış ve küçük boyuttadır; basit bilişim araçları ile analiz edilmesi mümkündür. Oysa günümüzde verilerin büyük çoğunluğu yapılandırılmamış veya yarı yapılandırılmış biçimdedir.

Müşterileriniz hakkında elde ettiğiniz (örneğin geçmiş satın alma yönelimleri, yaşları, gelirleri, dönemsel talepleri gibi) verilerin doğru analizi sonucunda, müşterilerinizin kesin gereksinimlerini zamanında tespit etmeniz mümkün olur. Veri bilimi ve analitik çözümlemeler sayesinde yapılandırılmış veya yapılandırılmamış verilerinizi kullanarak etkin modeller üretebilir ve ürünlerinizi müşterilerinize daha kesin olarak sunabilirsiniz.

Veri bilimi Yapay Zekanın geleceğidir. Veri biliminin işinize nasıl ve ne kadar değer katacağını anlamanız şirketinizin geleceğini etkileyecektir.

Veri bilimi, yapay öğrenme

Veri Bilimi - Veri Analitiği - Yapay Öğrenme

Yapay Öğrenme, Veri Bilimi ve Veri Analitiği alanlarındaki talep çok hızlı bir şekilde artmaktadır. Şirketler için büyük verilerden anlamlı sonuçlar çıkararak iş kararlarını hızlı ve verimli bir şekilde almak en önemli konulardan biri haline gelmiştir.

  • Veri bilimi nedir: Veri bilimi, büyük verileri ele almak için kullanılan bir kavramdır; veri temizleme, hazırlama ve analiz süreçlerini içerir. Veri bilimcisi, yapay öğrenme, çoklu analitik fonksiyonları anlama, SQL veritabanı kodlama, Python, SAS, R, Scala hakkında güçlü bilgi ve deneyime sahiptir.

  • Veri Analisti Kimdir: Veri analisti, temel istatistik bilgisine sahip, verileri görselleştirebilen ve sonuç için veri noktalarını ilişkilendirebilen kişidir. Veri analisti, veri karmaşasını, PIG / HIVE'ı ve akıcı bir şekilde R ve Python'u anlar, matematiksel istatistik bilgisine sahiptir.

  • Yapay Öğrenme Nedir: Yapay Öğrenme, verileri kullanmak, elde edilen verilerden ilgili konuyu öğrenmek ve daha sonra bu konuyla ilgili gelecekteki eğilimleri tahmin etmek için algoritmaları kullanma uygulaması olarak tanımlanır. Yapay Öğrenme uzmanı, temel bilgisayar sistemlerine, veri modelleme ve değerlendirme konularına hakimdir, olasılık ve istatistik bilgisine sahiptir, derin programlama bilgi ve becerisine sahiptir.

Veri Bilimi Nedir?

İnsanlar uzun zamandan beri veri bilimini tanımlamaya çalışıyorlar; sanırım bu soruyu cevaplamanın ve görselleştirmenin en iyi yolu Venn şeması kullanmaktır. 2010 yılında Hugh Conway tarafından oluşturulan bu Venn şeması üç ana çerçeveden oluşmaktadır: Matematik ve istatistik bilgisi, konu uzmanlığı (kullanılacak alan hakkında bilgi) ve Bilgisayar korsanlığı becerileri. Temel olarak üçünü de yapabiliyorsanız, veri bilimi alanında zaten yeteri kadar bilgiye sahipsiniz demektir.

Veri bilimi, büyük veriler üzerinde çalışmak için kullanılan bir kavramdır; veri temizliği, hazırlanması ve analizini içerir. Veri bilimciler, birden fazla kaynaktan veriyi toplar; kestirimsel çözümleme ve analiz tekniklerini kullanarak bu veri setlerinden kritik bilgileri elde ederler. Verileri, hedef iş bakış açısıyla anlarlar ve kritik iş kararlarını güçlendirmek için kullanılabilecek doğru tahmin ve öngörüleri sunarlar.

Bu alanda güçlü bir kariyer oluşturmak isteyen herkesin bu üç konuda anahtar becerilere sahip olması gerekir: Analitik, programlama ve ihtisas alan bilgisi. Bir seviye daha ileriye gitmek isteyenlerin, Python, SAS, R, Scala hakkında güçlü bilgiye, SQL veritabanı kodlama deneyimine, video ve sosyal medya gibi çeşitli kaynaklardan elde edilen yapılandırılmamış verilerle çalışabilme yeteneğine, birden fazla analitik işlevi anlama deneyimine ve yapay öğrenme bilgisine sahip olması gerekir.

Venn diagram
Venn Diyagram
Kaynak: Drewconway
İşinizi nasıl dönüştürebileceğimiz hakkında konuşalım!
Bizimle iletişime geçin
info@smartmind.com.tr