Veritabanı ve Veri Ambarı Arasındaki Temel Farklar

Veritabanı Nedir?

Veritabanı, yapılandırılmış verilerin belirli bir maksat ve görev için elektronik ortamda kaydedildiği bir ortamdır. Veritabanları, Veritabanı Yönetim Sistemi (DBMS) tarafından yönetilir. Günümüzde kullanılan en yaygın İlişkisel Veritabanı Sistemleri satır ve sütunlardan oluşan tablolar olarak modellenir. Veriler kolayca yönetilebilir, değiştirilebilir, güncellenebilir ve düzenlenebilirler. Çoğu veritabanında, SQL olarak bilinen “Yapılandırılmış Sorgu Dili” kullanılır.

1960’ın başlarında hayatımıza giren veritabanı sistemleri günümüze kadar önemli ölçüde gelişme göstermiştir. 1980’lerde ilişkisel veritabanı sistemleri (Relational Database) popüler olmuş ve bunu 1990’larda nesneye yönelik veritabanları izlemiştir. Büyüyen internet ve yapılandırılmamış verilerin işlenmesi ve hızının artırılması ihtiyacı da son zamanlarda NoSQL veritabanları sistemlerini ortaya çıkarmıştır. Günümüzde de bulut veritabanları, kendi kendini yöneten (self-driving) veritabanları, verinin toplanması, depolanması, yönetilmesi ve kullanılması konusunda çığır açmaktadır.

Veri Ambarı nedir?

Veri ambarı ile ilgili çok daha detaylı bilgiyi Veri Ambarı Nedir? Veri Ambarı Türleri ve Gelişimi yazımızda bulabilirsiniz. Veri Ambarı tek veya farklı kaynaklardan, aynı veya farklı türde verilerin depolandığı bir bilgi sistemidir. Farklı kaynaklardan gelen verileri depolamak, bütünleştirmek, hedefler doğrultusunda analiz etmek ve raporlamak için tasarlanmıştır. Veri ambarı sayesinde bir kuruluşun verileri analiz etme ve raporlama süreci kolaylaşır. Ayrıca kuruluşun gelecek öngörüleri ve karar verme süreçleri için vazgeçilmezidir.

Veritababnı vs Veri Ambarı ambarı

Neden Veritabanı Kullanıyoruz?

 • Verilerin güvenliğini sağlar.
 • Verilere kolay ulaşım sağlar.
 • Verileri düzenlemek için çeşitli teknikler sunar.
 • Aynı verileri kullanan uygulamalar için efektif bir çözüm sunar.
 • Veritabanı Yönetim Sistemleri gizli verilerin ulaşımı konusunda yüksek düzeyde güvenlik sağlar.
 •  Veritabanı, eşzamanlı verilere aynı anda yalnızca tek bir kullanıcının erişimini sağlar.

Neden Veri Ambarı Kullanıyoruz?

 • Veri ambarı, farklı yerden toplanan verilerin tek bir noktadan ulaşılmasını sağlar.
 • Farklı işlevler için tutarlı bilgi sağlar.
 • Üretim sistemindeki stresi azaltmak için farklı kaynaktan elde edilen verileri bütünleştirir.
 • Veri ambarı, analiz ve raporlama için İş Bitirme Zamanını azaltmanıza yardımcı olur.
 • Veri ambarı, birçok kaynaktan elde edilen verilerin tek bir noktadan ulaşımını sağladığı için, kullanıcıların farklı kaynaklardan bilgileri alma zamanından tasarruf edilmiş olur.
 • Veri Ambarı, geleceğe yönelik tahminler yapmak için farklı dönemleri de içeren büyük miktarda geçmiş verileri depolamanıza imkân tanır.
 • Müşteri ilişkileri yönetim sistemlerine değer katar.
 • Analitiksel süreci işlemsel veritabanından ayırır ve bu sayede her ikisinin de performansını artırır.
 • Veri Ambarı çok daha doğru raporlar ve geleceğe dair tahminler sağlar.

Veritabanının Karakteristik Özellikleri

 • Güvenlik sunar
 • Verilerin farklı görünümlerini sunar
 • Veritabanı sistemi ACID uyumluluğunu sağlar (Atomiklik, Tutarlılık, İzolasyon ve Dayanıklılık).
 • Yazılımlar ve veriler arasında yalıtım sağlar.
 • Verilerin paylaşımını ve çoklu işlem sağlar.
 • İlişkisel Veritabanı çoklu kullanıcıyı destekler.

ACID özellikleri

Image by Geeksforgeeks

Veri Ambarının Karakteristik Özellikleri

 • Veri ambarı, kuruluşun genel işlemsel veritabanı yerine daha çok konuya yönelik bir uygulamadır.
 • Veri ambarında veriler ortak bir anlayış çerçevesinde depolanmalıdır.
 • Veri ambarındaki zaman anlayışı diğer işlemsel sistemlerle karşılaştırıldığında daha geniştir.
 • Veri ambarı kalıcıdır, yani yeni bilgiler girildiğinde eskiler silinmez.

Temel Farklar

 • Veritabanı gerçek dünyadaki ögeleri temsil eden veriler topluğudur, Veri Ambarı ise farklı kaynaklardan elde edilen geçmiş ve değişmeli verileri depolayan bir bilgi sistemidir.
 • Veritabanı verileri kaydetmek için, Veri Ambarı ise verileri analiz etmek için tasarlanmıştır.
 • Veritabanında uygulamaya yönelik veri toplanır, Veri Ambarında ise konuya yönelik veri toplanır.
 • Veritabanında Çevrimiçi İşlem Gerçekleştirme (OLTP) kullanılırken, Veri ambarında Çevrimiçi Analitik İşleme (OLAP) kullanılır.
 • Veri tabanında tablolar ve birleştirmeler normalize edildikleri için karışıktır. Veri Ambarında tablolar ve birleştirmeler denormalize olduğu için kolaydır.
 • Veritabanı tasarlarken ER (Entity Relationship – Varlık İlişkilendirme) modelleme teknikleri kullanılırken, Veri Ambarı tasarımında veri modelleme teknikleri kullanılır.
İLGİLİ İÇERİKLER

Bunları da beğenebilirsiniz

İşinizi nasıl dönüştürebileceğimiz hakkında konuşalım!
Bizimle iletişime geçin
info@smartmind.com.tr